شرکت صنایع غذایی هلچین به منظور دسترسی آسان هموطنان عزیز به محصولات تولیدی خود و با هدف توسعه کمی و کیفی شبکه توزیع و فروش، تعداد محدودی نماینده که دارای شرایط بوده و از طریق مصاحبه می پذیرد .

شرایط عمومی لازم جهت متقاضیان اخذ نمایندگی حقیقی و حقوقی
1-تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2-دارابودن دانش کاربردی مرتبط
3- دارا بودن مجوز توزیع و پخش ( سراسری ، منتطقه ای ، استانی ، از مراجع ذیسطح)
4- دارا بودن سابقه فعالیت توزیع و پخش  با حداقل سه سال
5- حسن اعتبار و ارائه ضمانت های معتبر و حسن گردش حساب جاری در بانک های کشور
6- حداقل سن متقاضیان 25 سال و حداکثر 55 سال ( حقیقی  )
7- عدم اعتیاد به مواد مخدر ، الکل ، و نداشتن سو پیشینه کیفری ( حقیقی )

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.