• یزد، میدان همافر، ابتدای خیابان ایمان
  • تلفن کارخانه : 03537255576
  • تلفن دفتر فروش : 03537255576
  • فکس : 03537256109
  • Sale@helchinfood.com